Sukuseura Kykkänen otsikko
 
Etusivu Sukuseura Sukupuu Kokoukset Ilmoitustaulu Sukulehti Tuotteet Kartat Vaakuna Palaute
           

Sukuseura Kykkäsen VaakunaJokaisella suvulla tulisi olla oma vaakuna, näin myös meidän sukuneuvostomme asiasta ajatteli.

Päätimme hankkia heraldikolta muutaman ehdotuksen ja 29.11.2003 sukuneuvostomme kokouksessa valitsimme oheisen sukumme tunnusmerkkejä hyvin esittelevän heraldikko Reijo Helläkosken meille suunnitteleman mallin.


Vaakunan kilven muoto on perinteinen. Punaisessa kilvessä on kaksi hopeista aaltokoroista jännettä kuvaamassa kahta Rautjärveltä alkavaa ja Kirvun läpi virtaavaa jokeamme Kuunjokea ja  Helisevänjokea. Niitä yhdistää päällikkeenä oleva sukumme tärkein tunnus KUHILAS (Kykkä merkitsee muinaisessa suomenkielessä ruiskuhilasta).

Kilven yläpuolella on pistokypärä, mikä heraldiikassa tarkoittaa, että kyseessä on nimenomaan sukuvaakuna, eikä mikään tuotemerkki. Kypäräpeite ja lakipunos ovat punaista ja hopeaa.

Kypärän koristeena on kaksi ristikkäistä kultaista heinähankoa ja ne ilmaisevat talonpoikaissukua ja maanviljelyn harjoittamista. Ristikkäisyys taas kertoo sukumme yleisimmästä miehen nimestä Antti, mikä on muodostunut nimestä St. Andreas. Muoto on nimeltään Andreaksen risti.

Reijo Helläkoski lähetti meille 11 ehdotusta vaakunaksi, joten valinta oli vaikeaa.

Sukuneuvosto päätyi pitkään asiasta keskusteltuaan oheiseen malliin ja sitä tulemme jatkossa sukuvaakunanamme käyttämään julkaisuissamme, sukutuotteissamme ja myös muissakin sopivissa tarkoituksissa.

Ilpo Kykkänen


Sukuseura Kykkänen © 2000 - 2007